20120624-101252.jpg

App-test: Fornfynd – antikverat gränssnitt förfelar fornfyndsfinnandet

Med iPhone-appen Fornfynd kan du hitta kulturhistoriskt intressanta platser i din närhet. Men avsaknaden av sökmöjligheter och ett rent horribelt gränssnitt drar ner nyttan av den rejält.

20120624-101252.jpg

I appen Fornfynd [App Store-länk] från Tinybird kan man hitta fornlämningar och andra, mer eller mindre intressanta, kvarlevor från vår svenska kulturhistoria. Innehållet kommer från Riksantikvarieämbetets databaser och det finns helt klart en hel del noteringar i de samlingarna. Idén kring appen är bra. Den hade kunnat vara en bra källa till spännande utflyktsmål och intressant information kring de fornfynd man stöter på här och var. Men genomförandet är tyvärr så dåligt att appen är i princip oanvändbar.

Det första man tänker på är formgivningen. Trästruktur på gränssnittet, en halvtaffligt ritat kartrulle och unical-typsnitt ska ge en doft av historia åt appen. Det hela påminner mest om diverse datorrollspel från tidigt 90-tal, vilka förvisso också är historia vid det här laget men det kanske inte var de referenserna som utvecklarna hade tänkt sig. Förutom att inte vara snyggt är gränssnittet dessutom svårläst, så appen får defintivt underkänt på den här fronten.

Faktainnehållet kan inte utvecklarna göra så mycket åt, men de hade kunnat hantera och filtrera datan på ett snyggare sätt. I de trakter där jag haft möjlighet att testa appen har det inte funnits så mycket information om fornfynden. Istället för att öppna varje plats, och få reda på att det inte finns något mer att berätta, kunde man redan på kartan fått mer information om platserna, till exempel genom att använda olika ikoner om det finns information om platsen eller ej. Man kunde också tänka sig olika ikoner beroende på fyndets tidsperiod för att göra letandet mer överskådligt. Överlag är det väldigt svårt att skilja de intressanta stenarna från de vanliga stenarna med den här appen.

”Gräv där du står” heter det ju, och det är det tredje och kanske allvarligaste problemen med Fornfynd-appen. Appen använder iPhonens gps för att se var man befinner sig fysiskt och visar sedan fornlämningar i närheten. Det är väl gott och väl om vill veta vad som finns just här, men jag vill ju söka efter mer intressanta platser på andra håll också. Med en sökfunktion och lite redaktionell sortering av faktainnehållet hade Fornfynd kunnat vara en bra app för utflykts- och promenadplanering för den kulturhistoriskt intresserade. Nu är den istället ful, svåranvänd och rätt meningslös. Trist sådant.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *